CodeNight #4

Velkommen til code night på semesterlan!
Tema for kvelden er golf, og det skal golfes i JavaScript. Målet er å løse oppgaven ved hjelp av færrest mulig bytes. Vi har valgt å definere en byte som et tegn, inkludert whitespace og har laget en bytecounter som avgjør hvor mange bytes løsningen din har.

Outputen må sendes til et gitt element definert i oppgavene, så det er ikke lov å benytte seg av f.eks document.write. Det er heller ikke lov å benytte biblioteker som f.eks jQuery og løsningen må kunne kjøre i nyeste versjon av Google Chrome.

Dere trenger ikke vise løsningen til noen andre enn dommerne sånn at andre ikke kan "stjele" løsningen deres! Når dere har løst en oppgave tar dere kontakt med Tidemann eller Kristoffer, så fører vi opp hvor mange bytes løsningen din har på leaderboarden.

Dere trenger ikke gjøre alle oppgavene i rekkefølge. Den som løser oppgaven ved bruk av ferrest bytes får premie, altså en premie per oppgave, men maks en premie per deltager. Vi har også masse småpremier å dele ut :)

Oppgavene går ikke på tid, men må bli ferdig før fristen. Vinnerne vil bli annonsert 23:00


Byte counter


Challenge 1

Challenge 2

Challenge 3